اخذ پذیرش تحصیلی

اخذ پذیرش تحصیلی توسط-شرکت ایرانیان نیکنام پارسی

اخذ پذیرش

موسسه ایرانیان نیکنام پارسی با توجه به شرایط متقاضی و دانش‌آموز کالجی که برای وی بهتر باشد معرفی می‌کند.
از همان کالجی که مورد انتخاب متقاضی است offer گرفته می‌شود.