خدمات پس از ورود به انگلستان

ارائه خدمات پس از ورود به انگلستان

ما بهترین خدمات را پس از ورود به کشور انگلستان به شما ارائه می دهیم:

هماهنگی تاکسی معتبر کالج برای بچه‌ها مادامی که وارد فرودگاه می‌شوند.
هماهنگی تاکسی برای رساندن بچه‌ها به محل اقامتشان
چنانچه دانش‌آموزی نیاز به پول داشته باشد در کمترین زمان مبلغ مورد نیاز در اختیارش قرار داده می‌شود.
ارائه گزارش کار بچه‌ها در کالج به والدین. تمامی موارد از قبیل مسائل درسی، انضباطی و ... به صورت مستقیم در اختیار اولیاء قرار داده می‌شود.
صحبت از نزدیک با معلمان فرزندان شما و مدیران آن‌ها