مطالعات موردی

مطالعات موردی موفق ما

همه پرونده های پناهندگی چالش های ویزای دانشجویی سناریوهای ویزای کارگر ماهر موارد حمایت از خانواده

ویزای همسر (آمریکا)

ویزای بازنشستگی (تایلند)

ویزای سرمایه گذاری (بریتانیا)

ویزای الحاق خانواده (استرالیا)

پناهندگی پناهندگان (آلمان)

حمایت مالی خانواده (کانادا)

ویزای کار ماهر (کانادا)

ویزای دانشجویی (آمریکا)

درباره ما

مهاجرات راه یک شرکت مشاوره با خدمات کامل با سابقه برنده شدن در بسیاری از کمپین های موفق است.

برای یک شرکت تجاری در حال رشد، ما تحقیقات بازار و تجزیه و تحلیل رقبا را قبل از عرضه محصول در بازار ارائه می دهیم.

حساب کاربری خود را ایجاد نمایید