اخذ ویزای والدین

اخذ ویزای والدین

ویزای اولیاء

اخذ ویزای همراه که به صورت همزمان دانش‌آموز با مادر یا پدرش وارد خاک انگلستان شود که شرایط و گروه سنی خاص خودش را دارد).
روش دیگر آن زمانی است که دانش‌آموز وارد خاک انگلستان می‌شود و به محض ورودش تقاضای ملاقات پدر و مادر با مدیر، معلم و آن کالج را می‌دهیم.