2 آبان 1402
امارات
برنامه اکسپرس انتری برای کارگران ماهری طراحی شده است که مایل به مهاجرت به کره هستند. این شامل برنامه کارگران ماهر فدرال، برنامه مشاغل ماهر فدرال است.

درباره ما

مهاجرات راه یک شرکت مشاوره با خدمات کامل با سابقه برنده شدن در بسیاری از کمپین های موفق است.

برای یک شرکت تجاری در حال رشد، ما تحقیقات بازار و تجزیه و تحلیل رقبا را قبل از عرضه محصول در بازار ارائه می دهیم.

حساب کاربری خود را ایجاد نمایید